Jezdecké stezky Brniště

Jedná se o soubor cest a stezek, které jsou vybaveny a upraveny pro jízdu na koni. První etapa nabízí 30 km tras a okruhů. Jezdecké trasy jsou značené terčovou značkou KČT s navigační tabulkou. Trasy jsou označeny symbolem červené podkovy a nabízí výlety do oblastí polí a luk v okolí Brniště. V některých částech stezek se můžete kochat vyhlídkami, jinde procházet lesem. Bezpečnost Vašeho sportu a cestování je naším cílem.

Jezecká stezka v Brništi vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD, ZOD Brniště a obce Brniště na jaře roku 2013. Projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci Programu rozvoje venkova, Ministerstva zemědělství, Podralského nadačního fondu ZOD a ZOD Brniště.

Provoz na stezkách

je celoroční a to pouze po vyznačených trasách. V případě skupiny jezdců se koně řadí za sebou. Koně nesmí vjíždět na ornou půdu a do plodin. Každý jezdec užívá stezky na vlastní nebezpečí.

Úvaziště

na jezdeckých stezkách jsou umístěna 3 úvaziště, která slouží k zastavení a odpočinku. Koně je možné uvázat na připravené klády a jezdci mohou odpočívat na lavicích.

Rozmístnění úvazišť:
1. Brniště, most u mlýna na stezce k nádraží ČD.
2. Velký Grunov, les Holička, v areálu fotbalového hřiště.
3. Kamenice u Zákup, Agroareál –statek, u cesty do polí a k pastvinám.


Křížení silnic – v několika místech trasy kříží silnice s motorovým provozem. Zde platí pravidla provozu na silničních komunikacích, je tedy nutná zvýšená opatrnost a ohled.

Přejeme Vám příjemnou a šťastnou cestu plnou zážitků a dobrého pocitu z míst přírody a krajiny, která obklopuje naše domovy.